WorkPlus+ ERP on Cloud

Fully Integrate

ระบบบริหารธุรกิจ บัญชี ออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูล สำนักงานใหญ่ สาขา คลังสินค้า บัญชีและงบการเงิน ฐานข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว..

Read more
image01

Easy management

Easy to use

ใช้งานง่าย.. ไม่ต้องดูแลหรือจัดการฐานข้อมูลให้ยุ่งยาก หมดปัญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ และการสำรองข้อมูล

Read more
image02

Revolution

Customizable

ฉีกกฎเดิมๆ ของการทำงานรูปแบบเก่า ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็เป็นโต๊ะทำงานของคุณได้ ขอแค่เพียงคุณมี Internet รองรับทุกอุปกรณ์ เข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก ต่อยอดความคิดใหม่ๆ ด้วยการบริการปรับแต่งตามธุรกิจคุณ

Read more
image03

Why WorkPlus ?

ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น

service 1

Improve Collaboration

ช่วยเสริมให้การทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน

service 2

Powerful Time

ประหยัดเวลาการเดินทาง ไม่ต้องเข้าออฟฟิศฝ่ารถติดอีกต่อไป บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

service 3

Smart Decision

สามารถรับรู้ผลประกอบการและความเคลื่อนไหวทางการเงิน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ตัดสินใจพัฒนาธุรกิจ

Powerful web-based

.."No More Boundaries,Now you can Work from Anywhere at Anytime.."

project 1

Sales System

PackageStart Up
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System
Expansion Transportation , Invoice , e-Catalog
Minimum1 users

ระบบบริหารงานขาย สามารถทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และอนุมัติการขาย สามารถเรียกดูรายการสินค้าค้างส่งได้อย่างรวดเร็วรวมถึงสามารถควบคุมวงเงินการค้าของลูกค้าได้ แม้จะไม่ได้ใช้ระบบงานบัญชีลูกหนี้ร่วมด้วยก็ตาม

project 2

Start Up Package + AP , AR

PackageBusiness
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR)
ExpansionCustom
Minimum1 users

เพิ่มระบบการเงิน การจัดการบริหารงานลูกหนี้ /เจ้าหนี้ มีรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ ซึ่งระบบลงบันทึกรายการให้อย่างอัตโนมัติ และถูกต้องตามมาตรฐานของกรมสรรพากร

project 3

Business Package + Asset , GL

PackageProfessional
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR) ,Asset Management , General Ledger
ExpansionProduction Management , MRP and Custom
Minimum1 users

ครอบคลุมการทำงานครบวงจร เพื่อบริหารทางการเงินได้สมบูรณ์แบบและครบถ้วน มีระบบงานบัญชีแยกประเภท เชื่อมโยงถึงระบบบริหารทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อม สามารถออกรายงานงบการเงินที่เชื่อถือได้

project 4

Purchase System

PackageStart Up
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System
Expansion Transportation , Invoice , e-Catalog
Minimum1 users

ระบบบริหารงานจัดซื้อ สามารถทำใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และระบบการอนุมัติ ป้องกันการซื้อพลาด ซื้อซ้ำ เชื่อมโยงกับการตรวจสอบจำนวนคงเหลือในสต็อก และราคาล่าสุดที่เคยซื้อ สามารถเรียกดูประวัติการสั่งซื้อได้หลายมุมมอง

project 5

Account Payable

PackageBusiness
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR)
ExpansionCustom
Minimum1 users

จ่ายเงินชำระหนี้สินค้า จ่ายเงินกรณีอื่นๆ เช่น จ่ายเงินมัดจำ รองรับการชำระหนี้เงินตราต่างประเทศ ชำระได้ทั้งเงินสด เช็ค เงินโอน หรือ หักจากเงินมัดจำได้ ระบบควบคุมเช็ค เพื่อช่วยให้ข้อมูลถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย เรียกดูประวัติเจ้าหนี้รายตัว กำหนดวันรับวางบิล นัดชำระจ่าย Export รายงานภาษีเพื่อส่งสรรพากรได้ทันที

project 6

Asset Management

PackageProfessional
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR) ,Asset Management , General Ledger
ExpansionPreventive Maintenance , MRP and Custom
Minimum1 users

สามารถกำหนด และจัดเก็บรายละเอียดของทรัพย์สินได้ ระบบมีความเชื่อมโยงจากการซื้อ ซึ่งทำให้สามารถสร้างรหัสและรายการทรัพย์สินได้ง่าย สามารถ upload เอกสารประกอบ รูปภาพ หรือวีดีโอได้ สามารถทำสำเนาทรัพย์สินได้ หากมีมากกว่า 1 รายการ

project 7

Inventory Control System

PackageStart Up
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System
Expansion Transportation , Location Management , e-Catalog
Minimum1 users

การรับ โอน จ่าย สินค้า สามารถทำได้ในหน้าจอเดียว ระบบรองรับ Barcode Technology สามารถจัดเก็บสินค้าได้ครบถ้วน การเคลื่อนไหว แปรผันไปตามการซื้อขาย เข้า ออก มองเห็นยอดคงเหลือแบบ Real Time กำหนด Minimum Stock ของรายการสินค้าแต่ละคลังได้ พร้อมฟังก์ชั่น Alert

project 8

Account Receivable

PackageBusiness
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR)
ExpansionCustom
Minimum1 users

สามารถบันทึกลูกหนี้อื่นๆ ได้ นอกจากลูกหนี้การค้า บันทึกรับเงินมัดจำ เรียกดูปฏิทินรับชำระหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระรายตัว การทำใบวางบิล กำหนดวันวางบิล เก็บเงิน รวมถึงสามารถวิเคราะห์อายุหนี้ (Aging Analysis) ได้

project 9

General Ledger

PackageProfessional
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR) ,Asset Management , General Ledger
ExpansionPreventive Maintenance , MRP and Custom
Minimum1 users

สามารถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) สามารถบันทึก VAT ซื้อหรือขาย ขณะบันทึก voucher ได้ มีเมนูสำหรับการบันทึกบัญชีแบบเร็ว สามารถสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เรียกใช้บ่อยได้เองตามต้องการ (สร้าง Template) ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับระบบงานของผู้ใช้หรือจะสร้างผังบัญชีได้เองตามต้องการ บันทึกและแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา (ก่อน Post) ครบถ้วนตามความต้องการของธุรกิจ

 • project 1

  Sales System

  ขายปลีก ขายส่ง วิเคราะห์ สร้างกำไร

 • project 2

  Business Package

  รับเงิน จ่ายเงิน รายงานภาษี...

 • project 3

  Professional Package

  ทำบัญชีเอง ปิดงบไม่ใช่เรื่องยาก...

 • project 4

  Purchase System

  ลดต้นทุน คุมราคา ซื้อสินค้าเข้าคลัง...

 • project 5

  Account Payable

  รับวางบิล จ่ายชำระตามนัด ดูปฏิทินการเงิน...

 • project 6

  Asset Management

  คุมรายการทรัพย์สิน รู้อะไรอยู่ไหน คำนวณค่าเสื่อม...

 • project 7

  Inventory Control System

  สต็อกเคลื่อนไหว อยากรู้เมื่อไรแค่ Click...

 • project 8

  Account Receivable

  รับชำระไม่ยุ่งยาก หน้าจอเดียวบันทึกได้ครบ...

 • project 9

  General Ledger

  งบการเงินเป็นอย่างไร ดูได้ตลอดเวลา...

Who We Are?

M Plus Technology Co.,Ltd...

team 1

Developer

ERP Web-Developer

พัฒนาระบบ ERP และปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ดีขึ้นและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

team 1

Consulting

Performance Consulting

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบงาน และการนำระบบไปใช้อย่างชาญฉลาด

team 1

Training

Advance Training

เป็นพี่เลี้ยง จัดฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบ นำไปใช้อย่างถูกต้อง สอนเทคนิคการตรวจสอบข้อมูล

About Us

Proposal Concept

เราตั้งใจส่งมอบซอฟต์แวร์ ERP บนเทคโนโลยีคลาวด์ และการให้บริการที่ประทับใจ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีงบประมาณจำกัด แต่มีความจำเป็นต้องหาระบบมาใช้ในการจัดการกิจการ โดยเน้นในด้านการใช้งานที่ง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง ด้วยโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบมาในระดับ Enterprise WorkPlus+ Cloud จึงไม่ใช่เพียงแค่ซอฟต์แวร์บัญชี แต่เป็นซอฟต์แวร์ ERP เต็มรูปแบบที่ได้มาตรฐาน กลุ่มลูกค้าสมาชิกที่มีความต้องการใช้งานระบบ WorkPlus+ Cloud ของเราจะสามารถเข้าถึงระบบ ERP ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรไอที หรือลงทุนเป็นหลักล้านบาท และยังสามารถคุมค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่เหมาะสมกับองค์กรได้ด้วยตัวเอง

How we work

 • Define

 • Design

 • Develop & Dissect

 • Deploy

We're Hiring

บริษัท เอ็มพลัสฯ เรากำลังต้องการขยายทีมงาน เพื่อเพิ่มกำลังในการพัฒนาระบบ และเพื่อรองรับการดูแลบริการลูกค้าปัจจุบันให้ทั่วถึงมากขึ้น และที่สำคัญคือเตรียมพร้อมสำหรับโปรเจคใหม่ๆ หากคุณเป็นคนมีพลังสร้างสรรค์ และพร้อมที่นำพลังสร้างสรรค์นั้นมาสร้างผลงานให้โดดเด่น อยากใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ เชิญเข้ามาร่วมทีมกับเราที่นี่.. (ยินดีรับนักศึกษาฝึกงานทุกสาขา)

Try It Yourself Now! "..WorkPlus+ ERP Cloud can help you grow your business.."

Call 083-498-0589

Pricing

Start up

 • เริ่มต้น 790 บาท
 • Free Update
 • Online Support
 • 5 GB DB/File Storage
รายละเอียดเพิ่มเติม

Business

 • เริ่มต้น 1,290 บาท
 • Free Update
 • Online Support
 • 10 GB DB/File Storage
รายละเอียดเพิ่มเติม

Professional

 • เริ่มต้น 2,490 บาท
 • Free Update
 • Online Support
 • 10 GBDB/File Storage
รายละเอียดเพิ่มเติม

We Offer Custom Plans. Contact Us For More Info.

Request Quotation

Request Demo

กรอกอีเมล์ของท่าน เพื่อให้เราส่งข้อมูลให้

Please provide valid email address.

Contact Us

111/38 Moo 9 Changwattana 19 Rd., Bangpood , Pakkret , Nonthaburi 11120 Thailand

info@workplus.co.th

02-101 6898, 083-498 0589, 081-609 3699

Line : @workplus

ตอบแบบสอบถาม-ขอนัดหมาย Present Online

We Are Social

WorkPlus+ on Cloud

WorkPlus+ ERP on Cloud

Fully Integrate

ระบบบริหารธุรกิจ บัญชี ออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูล สำนักงานใหญ่ สาขา คลังสินค้า บัญชีและงบการเงิน ฐานข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว..

Read more
image01

Easy management

Easy to use

ใช้งานง่าย.. ไม่ต้องดูแลหรือจัดการฐานข้อมูลให้ยุ่งยาก หมดปัญหาเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ และการสำรองข้อมูล

Read more
image02

Revolution

Customizable

ฉีกกฎเดิมๆ ของการทำงานรูปแบบเก่า ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็เป็นโต๊ะทำงานของคุณได้ ขอแค่เพียงคุณมี Internet รองรับทุกอุปกรณ์ เข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก ต่อยอดความคิดใหม่ๆ ด้วยการบริการปรับแต่งตามธุรกิจคุณ

Read more
image03

Why WorkPlus ?

ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น

service 1

Improve Collaboration

ช่วยเสริมให้การทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน

service 2

Powerful Time

ประหยัดเวลาการเดินทาง ไม่ต้องเข้าออฟฟิศฝ่ารถติดอีกต่อไป บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

service 3

Smart Decision

สามารถรับรู้ผลประกอบการและความเคลื่อนไหวทางการเงิน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ตัดสินใจพัฒนาธุรกิจ

Powerful web-based

.."No More Boundaries,Now you can Work from Anywhere at Anytime.."

project 1

Sales System

PackageStart Up
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System
Expansion Transportation , Invoice , e-Catalog
Minimum1 users

ระบบบริหารงานขาย สามารถทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และอนุมัติการขาย สามารถเรียกดูรายการสินค้าค้างส่งได้อย่างรวดเร็วรวมถึงสามารถควบคุมวงเงินการค้าของลูกค้าได้ แม้จะไม่ได้ใช้ระบบงานบัญชีลูกหนี้ร่วมด้วยก็ตาม

project 2

Start Up Package + AP , AR

PackageBusiness
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR)
ExpansionCustom
Minimum1 users

เพิ่มระบบการเงิน การจัดการบริหารงานลูกหนี้ /เจ้าหนี้ มีรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ ซึ่งระบบลงบันทึกรายการให้อย่างอัตโนมัติ และถูกต้องตามมาตรฐานของกรมสรรพากร

project 3

Business Package + Asset , GL

PackageProfessional
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR) ,Asset Management , General Ledger
ExpansionProduction Management , MRP and Custom
Minimum1 users

ครอบคลุมการทำงานครบวงจร เพื่อบริหารทางการเงินได้สมบูรณ์แบบและครบถ้วน มีระบบงานบัญชีแยกประเภท เชื่อมโยงถึงระบบบริหารทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อม สามารถออกรายงานงบการเงินที่เชื่อถือได้

project 4

Purchase System

PackageStart Up
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System
Expansion Transportation , Invoice , e-Catalog
Minimum1 users

ระบบบริหารงานจัดซื้อ สามารถทำใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และระบบการอนุมัติ ป้องกันการซื้อพลาด ซื้อซ้ำ เชื่อมโยงกับการตรวจสอบจำนวนคงเหลือในสต็อก และราคาล่าสุดที่เคยซื้อ สามารถเรียกดูประวัติการสั่งซื้อได้หลายมุมมอง

project 5

Account Payable

PackageBusiness
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR)
ExpansionCustom
Minimum1 users

จ่ายเงินชำระหนี้สินค้า จ่ายเงินกรณีอื่นๆ เช่น จ่ายเงินมัดจำ รองรับการชำระหนี้เงินตราต่างประเทศ ชำระได้ทั้งเงินสด เช็ค เงินโอน หรือ หักจากเงินมัดจำได้ ระบบควบคุมเช็ค เพื่อช่วยให้ข้อมูลถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย เรียกดูประวัติเจ้าหนี้รายตัว กำหนดวันรับวางบิล นัดชำระจ่าย Export รายงานภาษีเพื่อส่งสรรพากรได้ทันที

project 6

Asset Management

PackageProfessional
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR) ,Asset Management , General Ledger
ExpansionPreventive Maintenance , MRP and Custom
Minimum1 users

สามารถกำหนด และจัดเก็บรายละเอียดของทรัพย์สินได้ ระบบมีความเชื่อมโยงจากการซื้อ ซึ่งทำให้สามารถสร้างรหัสและรายการทรัพย์สินได้ง่าย สามารถ upload เอกสารประกอบ รูปภาพ หรือวีดีโอได้ สามารถทำสำเนาทรัพย์สินได้ หากมีมากกว่า 1 รายการ

project 7

Inventory Control System

PackageStart Up
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System
Expansion Transportation , Location Management , e-Catalog
Minimum1 users

การรับ โอน จ่าย สินค้า สามารถทำได้ในหน้าจอเดียว ระบบรองรับ Barcode Technology สามารถจัดเก็บสินค้าได้ครบถ้วน การเคลื่อนไหว แปรผันไปตามการซื้อขาย เข้า ออก มองเห็นยอดคงเหลือแบบ Real Time กำหนด Minimum Stock ของรายการสินค้าแต่ละคลังได้ พร้อมฟังก์ชั่น Alert

project 8

Account Receivable

PackageBusiness
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR)
ExpansionCustom
Minimum1 users

สามารถบันทึกลูกหนี้อื่นๆ ได้ นอกจากลูกหนี้การค้า บันทึกรับเงินมัดจำ เรียกดูปฏิทินรับชำระหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระรายตัว การทำใบวางบิล กำหนดวันวางบิล เก็บเงิน รวมถึงสามารถวิเคราะห์อายุหนี้ (Aging Analysis) ได้

project 9

General Ledger

PackageProfessional
InculdedStart System* , System info*, Sales System , Purchase System , Inventory Control System , Account Payable (AP) , Account Receivable (AR) ,Asset Management , General Ledger
ExpansionPreventive Maintenance , MRP and Custom
Minimum1 users

สามารถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) สามารถบันทึก VAT ซื้อหรือขาย ขณะบันทึก voucher ได้ มีเมนูสำหรับการบันทึกบัญชีแบบเร็ว สามารถสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เรียกใช้บ่อยได้เองตามต้องการ (สร้าง Template) ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับระบบงานของผู้ใช้หรือจะสร้างผังบัญชีได้เองตามต้องการ บันทึกและแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา (ก่อน Post) ครบถ้วนตามความต้องการของธุรกิจ

 • project 1

  Sales System

  ขายปลีก ขายส่ง วิเคราะห์ สร้างกำไร

 • project 2

  Business Package

  รับเงิน จ่ายเงิน รายงานภาษี...

 • project 3

  Professional Package

  ทำบัญชีเอง ปิดงบไม่ใช่เรื่องยาก...

 • project 4

  Purchase System

  ลดต้นทุน คุมราคา ซื้อสินค้าเข้าคลัง...

 • project 5

  Account Payable

  รับวางบิล จ่ายชำระตามนัด ดูปฏิทินการเงิน...

 • project 6

  Asset Management

  คุมรายการทรัพย์สิน รู้อะไรอยู่ไหน คำนวณค่าเสื่อม...

 • project 7

  Inventory Control System

  สต็อกเคลื่อนไหว อยากรู้เมื่อไรแค่ Click...

 • project 8

  Account Receivable

  รับชำระไม่ยุ่งยาก หน้าจอเดียวบันทึกได้ครบ...

 • project 9

  General Ledger

  งบการเงินเป็นอย่างไร ดูได้ตลอดเวลา...

Who We Are?

M Plus Technology Co.,Ltd...

team 1

Developer

ERP Web-Developer

พัฒนาระบบ ERP และปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้ดีขึ้นและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

team 1

Consulting

Performance Consulting

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบงาน และการนำระบบไปใช้อย่างชาญฉลาด

team 1

Training

Advance Training

เป็นพี่เลี้ยง จัดฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบ นำไปใช้อย่างถูกต้อง สอนเทคนิคการตรวจสอบข้อมูล

About Us

Proposal Concept

เราตั้งใจส่งมอบซอฟต์แวร์ ERP บนเทคโนโลยีคลาวด์ และการให้บริการที่ประทับใจ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีงบประมาณจำกัด แต่มีความจำเป็นต้องหาระบบมาใช้ในการจัดการกิจการ โดยเน้นในด้านการใช้งานที่ง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง ด้วยโครงสร้างที่ได้รับการออกแบบมาในระดับ Enterprise WorkPlus+ Cloud จึงไม่ใช่เพียงแค่ซอฟต์แวร์บัญชี แต่เป็นซอฟต์แวร์ ERP เต็มรูปแบบที่ได้มาตรฐาน กลุ่มลูกค้าสมาชิกที่มีความต้องการใช้งานระบบ WorkPlus+ Cloud ของเราจะสามารถเข้าถึงระบบ ERP ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรไอที หรือลงทุนเป็นหลักล้านบาท และยังสามารถคุมค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่เหมาะสมกับองค์กรได้ด้วยตัวเอง

How we work

 • Define

 • Design

 • Develop & Dissect

 • Deploy

We're Hiring

บริษัท เอ็มพลัสฯ เรากำลังต้องการขยายทีมงาน เพื่อเพิ่มกำลังในการพัฒนาระบบ และเพื่อรองรับการดูแลบริการลูกค้าปัจจุบันให้ทั่วถึงมากขึ้น และที่สำคัญคือเตรียมพร้อมสำหรับโปรเจคใหม่ๆ หากคุณเป็นคนมีพลังสร้างสรรค์ และพร้อมที่นำพลังสร้างสรรค์นั้นมาสร้างผลงานให้โดดเด่น อยากใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ เชิญเข้ามาร่วมทีมกับเราที่นี่.. (ยินดีรับนักศึกษาฝึกงานทุกสาขา)

Try It Yourself Now! "..WorkPlus+ ERP Cloud can help you grow your business.."

Hot Line 083-498-0589

Pricing

Start up

 • เริ่มต้น 790 บาท
 • Free Update
 • Online Support
 • 5 GB DB/File Storage
รายละเอียดเพิ่มเติม

Business

 • เริ่มต้น 1,290 บาท
 • Free Update
 • Online Support
 • 10 GB DB/File Storage
รายละเอียดเพิ่มเติม

Professional

 • เริ่มต้น 2,490 บาท
 • Free Update
 • Online Support
 • 10 GBDB/File Storage
รายละเอียดเพิ่มเติม

We Offer Custom Plans. Contact Us For More Info.

Request Quotation

Contact Us

111/38 Moo 9 Changwattana 19 Rd., Bangpood , Pakkret , Nonthaburi 11120 Thailand

info@workplus.co.th

02-101 6898, 083-498 0589, 081-609 3699

Line :@workplus

ตอบแบบสอบถาม-ขอนัดหมาย Present Online

We Are Social

โดยการใช้เว็บไซต์ของเราคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ

โดยการใช้เว็บไซต์ของเราคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ